Velkommen til Troms Takst AS

Sertifisert taksering og ingeniør bedrift  i Tromsø med over 30 års erfaring 


Sertifisert

Våre  kunder kan ha tillit til at de samarbeider med et sertifisert og pålitelig takstfirma. Som et stolt medlem av Norsk Takst og tilknyttet Takstnett,  forplikter vi oss til å overholde bransjestandarder og levere tjenester av høyeste kvalitet.


Trygg

Trygghet er en av våre kjerneverdier. Våre kunder kan føle seg trygge på at vi utfører våre oppdrag med høy integritet, grundighet og vurdering. Vi legger stor vekt på å skape tillit hos våre kunder gjennom pålitelige og nøyaktige takstvurderinger.  


Erfaren

Med Vår lange historie og betydelige erfaring i bransjen, tilbyr vi ekspertise og kunnskap som gjør oss i stand til å takle ulike utfordringer og situasjoner. alle våre ansatte skal sikre kvalitet i alle aspekter av takstprosessen.  

Om oss

Om oss

Troms Takst AS er en ledende aktør innen takstbransjen i Norge og er stolt medlem av Norsk Takst og tilknyttet Takstnett, landets største sammenslutning av profesjonelle takstforetak. Vår hovedbase er strategisk plassert i Tromsø, og historien vår strekker seg tilbake til 1987 da vi ble etablert som et arbeidsfelleskap av de høyt kvalifiserte bygg- og anleggsingeniørene Tore Nermo, Åge Jensen og Svein-Harald Hansen.

Gjennom årene har Troms Takst utført en rekke viktige oppdrag over hele landet og har betydelig erfaring innen verditaksering av eiendommer, fra små boliger til store næringsbygg. Vår ekspertise strekker seg både til boliger og næringseiendommer, og vi har opparbeidet oss et solid renommé i bransjen.

Vi har også vært sentrale aktører i håndteringen av store naturskader på landsbasis siden 1990-tallet. Våre spesialiserte team har gjennomført komplekse analyser i forbindelse med skader på kaier, bygninger, brannskader på stålkonstruksjoner og geotekniske utfordringer.

For å sikre en høy standard og utnytte vår brede kompetanse, har vi etablert verdifulle samarbeidspartnere i landsdelen. Vår organisasjon består av dedikerte fagfolk med variert bakgrunn og ekspertise, noe som gjør oss i stand til å håndtere oppdragene våre med enestående profesjonalitet.

Vi i Troms Takst AS er dedikerte til å levere taksttjenester av høyeste kvalitet, og vi ser frem til å fortsette å være en pålitelig partner for våre kunder både nå og i fremtiden.

Norsk Takst
Norsk Takst

Norsk Takst

Tegova
Tegova

Tegova

Takstnett
Takstnett

Takstnett

Miljøfyrtårn
Miljøfyrtårn

Stiftelsen Miljøfyrtårn tilbyr miljøsertifisering som hjelper private og offentlige virksomheter til å drive lønnsomt og miljøvennlig.

Miljøfyrtårn

Stiftelsen Miljøfyrtårn tilbyr miljøsertifisering som hjelper private og offentlige virksomheter til å drive lønnsomt og miljøvennlig.

Takst

Bolig taksering

Vi har ekspertisen som trengs for å gjennomføre grundige og nøyaktige boligtakseringer. Enten det er en mindre leilighet eller en luksuriøs villa, leverer vi objektive vurderinger av eiendommens verdi basert på nøye analyse av både innvendige og utvendige faktorer.

Næringstakst

Våre erfarne takstmenn har inngående kunnskap om næringssektoren og kan utføre grundige takseringer av kommersielle eiendommer. Dette inkluderer alt fra kontorbygg til industrielle komplekser, og våre rapporter gir en dyp forståelse av eiendommens verdi og potensial.

Skadetakst

En skadetakst inneholder detaljert beskrivelse av en skade på bygning eller del av bygning, kombinert med utarbeidelse av kostnadsoverslag for utbedring. Vi  analyserer skadeomfanget og gir nødvendig dokumentasjon for forsikringsformål og gjenoppretting.

Verdivurdering og tilstandsrapport

Vi leverer detaljerte verdivurderinger som gir klientene en dyp innsikt i eiendommens økonomiske verdi. Våre tilstandsrapporter gir grundig informasjon om eiendommens tekniske tilstand, og dette er spesielt nyttig ved kjøp eller salg av eiendom.

Takst for salg og eierksifte

Våre tjenester innen takst for salg og eierskifte er designet for å gi selgere og kjøpere en objektiv og pålitelig vurdering av eiendommens verdi. Dette legger til rette for en smidig og transparent transaksjonsprosess.

Forhåndstakst på nye boliger

Vi tilbyr grundige forhåndstakster på nye boliger, slik at utbyggere og potensielle kjøpere kan få en nøyaktig forståelse av eiendommens verdi før den bygges eller kjøpes. Dette bidrar til å informere investeringsbeslutninger og gir trygghet i prosessen.

Les mer ...

Ingeniørtjenester

Byggledelse

Vi har lang erfaring med byggledelse og gir kompetent og effektiv styring av byggeprosjekter. Vi sørger for at prosjekter gjennomføres i henhold til tidsplan og budsjett, samtidig som kvaliteten opprettholdes.

Bistand ved overtakelse og 1-års befaring

Vi bistår ved overtakelsen av  nye eiendommer. Vi gjennomfører grundige inspeksjoner og vurderinger for å sikre at alt er i orden, og vi tilbyr også 1-års befaringer for å følge opp eventuelle garantier og korrigere eventuelle feil eller mangler.

FDV ( forvaltning, drift og vedlikehold)

Omfattende rådgivning og planlegging for forvaltning, drift og vedlikehold av eiendommer. Våre tjenester bidrar til å sikre at eiendommen opprettholder sin verdi over tid og fungerer optimalt.

Sakkyndig bistand

Våre sakkyndige eksperter står til tjeneste for å gi nødvendig råd og veiledning i ulike situasjoner. Enten det dreier seg om juridiske spørsmål, tekniske utfordringer eller andre problemstillinger, kan du stole på vår ekspertise.

Energimerking

Vi tilbyr profesjonell energimerking av bygninger i samsvar med gjeldende forskrifter. Dette gir deg et klart bilde av bygningens energieffektivitet og identifiserer områder der det er muligheter for forbedring.

Radonmåling

Vår radonmålingstjeneste bidrar til å identifisere nivåer av radongass i bygninger, noe som er avgjørende for helse og sikkerhet. Vi gir råd om tiltak som kan redusere radonrisikoen.

Prosjektering

Vi utfører prosjektering av nybygg i tiltaksklasse 1 og 2 samt prosjektering av endringer ved bestående bygg. Vi utfører prosjektkontroll og økonomisk oppfølging av prosjektene.

Få et uforpliktende tilbud

Ønsker du å komme i kontakt med oss?

Fyll ut skjemaet under, så vil vi kontakte deg iløpet av kort tid

77 61 28 30
Kløvervegen 15, 9016 TROMSØ
Orgnr 979 286 015