Tjeneste Eks mva Inkl mva
Timepris 1270 1587,50
Fuktmåling fra kr/ eksl. rapport 3720 4650
Verdivurdering 3720 4650
Verditakst 6152 7690
Forhåndstakt lelighet/bolig 4640 5800
Verditakst av konsesjonspliktig eiendom og mindre landbruk Pris på forespørsel Pris på forespørsel
Tilstandsrapport ekskl verditakst (gammel type) 11840 14800
Tilstandsrapport inkl. verditakst (gammel type) 13080 16350
Boligsalgsrapport ekskl. verditakst (gammel type) 13080 16350
Boligsalgsrapport inkl. verditakst (gammel type) 14288 17860
Boligsalgsrapport etter NS3600 eksl. verditakst (ny type) Pris på forespørsel Pris på forespørsel
Boligsalgsrapport etter NS3600 inkl. verditakst (ny type) Pris på forespørsel Pris på forespørsel
EDR-utskrift 212 265
Andre kostnader 240 300
Transport innen bykjernen 200 250
Transport pr km 6 7,50
Øvrige forhåndstakster etter medgått tid Etter avtale Etter avtale