Hanne-Kristin Holand

Takstingeniør, bachelor bygg/bnlegg Narvik Ingeniørhøgskole, medeier.
 –
Sertifiseringer:
  • Verditaksering fast eiendom bolig
  • Boligsalgsrapporter
  • Skadetaksering og skjønn
  • Naturskadetaksering

Arbeidsområder:

  • Verditaksering bolig/fritidsbolig
  • Skadetaksering fast eiendom
  • Skadeskjønn
  • Tilstandskontroller bolig/næringsbygg
  • HMS-ansvarlig

Under utdanning:

  • Næringstaksering fast eiendom