Troms Takst

Troms Takst AS er en kompetansebedrift innen taksering av verdi og skade. Først og fremst historien. 1987 ble et samarbeid opprettet mellom ingeniørene Åge Jenssen, Tore Nermo og Svein-H Hansen opprettet. Disse tre som er bedriftens grundere, med bakrunn i konsulent-og entreprenørbransjen, formaliserte samarbeidet raskt og utarbeidet logo og felles fronting i markedet. Dette førte til opprettelsen av AS i 1996 og allerede da var det inntatt ansatte for opplæring i takstyrket. Ingeniør Geir Kilmark ble invitert inn som medeier på grunn av hans allerede gode praksis i yrket ved siden av hans ingeniørbakgrunn i konsulent-og administrasjonspraksis innen bygg og anlegg.

Etter dette ble senere ansatte invitert med som medeiere til dagens situasjon hvor en av de som startet bedriften nå har valgt å ut på grunn av oppnådd pensjonsalder. Bedriften har i dag et bredt kompetansenivå innen taksering og benyttes ikke minst innen skadeskjønn etter større brann-og vannskader, naturskader etc samt i roller med domsavgjørende virkning i rettslige tvister. Bedriften har takstoppdrag over hele landet men hovedsakelig i Troms og Finnmark.

I 1996 ble selskapet Troms Takst AS opprettet og teller i dag syv takst- og ingeniørfaglige medarbeidere samt to tilhørende i sentralbord / regnskap. Med vår erfaring og faglige bredde, kan vi trygt kalle oss en kompetansebedrift.

Hvem er Troms Takst

Bedriften er en av de største takseringsbedrifter i landet. Vårt hovedkontor ligger i Tromsø. Videre er det tilknyttet flere samarbeidspartnere i landsdelen.Sammensetningen av personer med ulik bakgrunn og kompetanse gjør at vi er en bedrift med solid kunnskap og faglig godkjenning innen de fleste områdene av takseringsyrket.
Bedriften er medlem av Norges Takseringsforbund , og er dermed underlagt strenge kvalitetskrav gjennom de kravene som stilles til bakgrunn, takseringsutdannelse og etterutdanning. Norges TakseringsForbund er det største takseringsforbundet i Norge med ca 1000 NTF-takstmenn over hele landet. Alle NTF-takstmenn har obligatorisk ansvarsforsikring som gir en ekstra trygghet for kundene.

Bedriften har følgende sertifiseringer i Norges Takseringsforbund:

– Verditaksering av boliger
– Tilstandsanalyse av boligeiendommer
– Verditaksering av næringseiendommer
– Skadetaksering av byggverk
– Skjønn

I tillegg er våre ansatte godkjent av Norges Naturskadepool i taksering av naturskade.

Våre naturlige arbeidsområder innen taksering er som følger:

– Verditaksering av fast eiendom boliger
– Verditaksering av fast eiendom næring
– Skadetaksering boliger, bygg og anlegg
– Skadeskjønn boliger, bygg og anlegg
– Taksering av bedrifter
– Naturskadetaksering
– Tilstandsrapport av bygninger
– Boligsalgsrapporter

Øvrige naturlige arbeidsfelt:
– Ingeniørtjenester/rådgivning i byggetekniske spørsmål
– Byggekontroll/byggeledelse

Møt våre ansatte

Geir Kilmark
Geir KilmarkDaglig leder, medeier | Mob: 913 39 013
Svein H Hansen
Svein H HansenIngeniør bygg Tømrer-og murmester, medeier | Mob: 905 71 711
Pål Christian Pedersen
Pål Christian PedersenByggmester / takstmann, medeier | Mob: 907 38 101